Heslo:
Jmno:

Past na roboty - nesahat:
Vzkaz:

Dal past - neklikat:
Vzkaz ulote kliknutm na deov mrak: (?)

luivraos@gmail.com     27. 10. 2020 (x)
Hello, How is it going yet? I managed tu put some budget and Bought a 3D printer which runs just great!, I may 3D print the Serenity ship, instead of cutting it out, because it'll be better for painting. REgards, Iván

B@F     11. 6. 2020 (x)
Muchas gracias, Iván. Another motivation for me to finish the texturing already :-).

luivraos@gmail.com     10. 6. 2020 (x)
I really enjoyed the serenity ship and will look to complete the modell now that i can do nothing but stay in home here in Mexico. thanks a lot for it and i'll send you some photos
Iván

David     18. 1. 2019 (x)
Serenity je neuvìøitelná, bravo! Na barevnou verzi se moc tìším, pevnì doufám radìji v nìkolik mìsícù než let :)

karlos61     17. 1. 2019 (x)
Chci podìkovat za trpìlivost s úpravou mých stránek-vždycky pošlu hafo fotek a èekám jak to dopadne

B@F     1. 2. 2018 (x)
Ahoj,
díky za povzbuzení a omlouvám se za opoždìnou odpovìï.

1) Termín dokonèení nebudu slibovat, protože bych ho urèitì nedodržel :-). Minimum je nìkolik mìsícù, maximum nìkolik let. Nedávno pøibyl do party jeden kolega natìraè, tak se to snad zrychlí.

2) Loï je kreslená v pøesnì stejném mìøítku jako raketoplány (1:72) a pøipojovací rozmìry jsem ladil v reálu podle slepených prototypù, takže kompatibilní budou.

Bingo     4. 1. 2018 (x)
Èau, jen dva skromné dotazy, žádný nátlak. Oba se týkají Serenity:

1) Jak procentuálnì odhaduješ vývoj procesu vybarvování modelu?

2) Všiml jsem si, že model je oproti staršímu raketoplánu dìlaný v o nìco menším mìøítku. Když už mám dva slepené, budou kompatibilní se Serenity? Nebo si je mám vytisknout a slepit o nìco menší? (popø jakou zmìnu velikosti bys jako autor doporuèil)

Dík za pøípadnou odpovìï a chtìl bych dodat pár povzbudivých slov na závìr. Vývoj celého projektu obèasnì sleduju nìkolik let a za to že ses na to ještì nevysral a naopak všechno smrdí zdárným ukonèením - za to mistøe obrovský respekt a vdìk ;)

WILLIAM MAC ROBERT     9. 3. 2016 (x)
Cool site many thanks. Will supply many hours (a life time) of models.

cesis13     10. 1. 2016 (x)
Thank you very much for the Shuttle LS7 from Firefly movie.

B@F/Mirco     9. 9. 2015 (x)
Thank you for the kind words.

Instructions are included with everything you can download here, typically "instructions_EN.htm" (open with any web browser).

Wad Cutter/wc/john     8. 9. 2015 (x)
Very nice site with some very interesting models. The games look interesting too. I just need to find the instructions. Also took your Frifly Shuttle. I reall loved that program. Miss it. Thank you. john

B@F     15. 7. 2015 (x)
Tak letošní FF vyšel :-).

Slíbil jsem, že Serenity bude hotová do vánoc, a vypadá to, že to stihnu. Opravuju poslední chybièky a pak se pustím do návodu a vybarvování.

B@F     5. 7. 2014 (x)
FF jsem letos úspìšnì prošvihl, tak snad nìkdy pøíštì :-/.

Serenity je ve stadiu testování a vychytávání much (kterých tam je až až), poslední dosud nevydané díly jsou solární panely. Bílou betaverzi s provizornì naèmáraným návodem bych ti mohl poslat tøeba hned, ale je ještì taková... necivilizovaná :-).

kernel32     24. 6. 2014 (x)
P.S.: Ukážeš se na FFku? Plánujeme zahrát mimo jiné perfektní deskovku Firefly...

kernel32     24. 6. 2014 (x)
Zrovna jsem se chtìl také pøeptat na aktuální stav modelu Serenity, ale Bingo mì pøedbìhl. :-) Prozatím bych se spokojil i s verzí bez jídelny. ;-)

B@F     4. 3. 2014 (x)
Takže exteriéry jsou až na textury a detaily kompletnì hotové, z interiérù chybí jenom jídelna. Do cílové rovinky je ještì daleko, ale už je v skoro v dohledu :-D.

B@F     30. 1. 2014 (x)
Z exteriérù chybí podvozek a "krk" mezi kokpitem a jídelnou, z interiérù jídelna. Jestli všechno pùjde podle plánu, mìl bych mít do konce února slepený celý prototyp jednodušší verze. Aktuální situaci teï z èasových dùvodù dokumentuju jenom na fórech.

Bingo     29. 1. 2014 (x)
V jakém stádiu je vývoj papírového modelu Serenity? Potažmo do jaké míry je hotová konstrukce alpha verze?
Díky..

snekousek     20. 2. 2013 (x)
Moc dìkuji za modely vejtøasek. Super práce a pro mì než se odhodlám a pustím do Sulaca pøíjemné vzpomínky na Pragovky. ;-)

B@F     4. 2. 2013 (x)
Thank you for the kind words. Construction works continue at top speed (which is apparently rather slow, due to a RLI (Real Life Interference) problem :-) ).

Petseal     2. 2. 2013 (x)
Linked from PaperModelers.com where, as a new member, I stumbled across your "the Firefly Project". Very impressed with the work so far and REALLY impressed with the shuttle (Thanks very much for the download). Looking forward to seeing the "old girl" all SHINY! Can't wait to get my hands on her!!! Thanks again, your talent and hard work is VERY much appreciated, "Petseal"

B@F     16. 8. 2011 (x)
Super, díky :-)
U Serenity už finišuju s 3D modelem, co nevidìt se pustím do rozkládání na díly. Právì mi skonèila letošní hlavní larpová sezóna, takže bude o víkendech spousta èasu. A hlavnì už se taky tìším, až bude hotová :-D.

Skokan     15. 8. 2011 (x)
Ahoj, tak právì jsem dokonèil stavbu svého druhého raketoplánu a už jen nedoèkavì èekám na Serenity. Tak držim na dálku palce a doufám, že vystøihovánka mne zastihne ještì ve studentském vìku. ;)

B@F     8. 3. 2011 (x)
No, tak a se daøí ;-).
Já jsem ho odložil kvùli jiným rozjetým projektùm (Serenity, Thor a pár dalších, zatím nezveøejnìných). Ale jednou ho urèitì dodìlám.

jirka     7. 3. 2011 (x)
Jak to? já jsem zaèal ale jde to pomalu, podlepuju to rovnou barevným papírem, kola se taky rýsují. Jen nechtìj fotky, digi foák nemám.

B@F     7. 3. 2011 (x)
Ahoj,
jestli myslíš stavbu LTM-1300, tak moc ne. Stojí u zadní stìny garáže pohøbený pod hromadou rozpracovaných dílù a èeká na resurekci :-D.

jirka     6. 3. 2011 (x)
Jak pokraèuješ ve stavbì?

DGNichols     23. 6. 2010 (x)
The shuttle is great and the Firefly is beautiful keep up the great work :-D

B@F     4. 5. 2010 (x)
Thank you :-)

seakrakken     4. 5. 2010 (x)
Great work you are doing! I'm very excited to see such expertise as yours doing work on FireFly.
Many thanks,
Bob

B@F     9. 12. 2008 (x)
Hák se dá udìlat i z papíru - navrství se pár vrstev, pak se to sbrousí dokulata a naimpregnuje lepidlem a barvou. Pøípadnì se dá dovnitø zakomponovat kus drátu pro zpevnìní.
Ha, další námìt do sekce Tipy a triky :-).

david     9. 12. 2008 (x)
Brý ráno,
s podlepováním máš pravdu, LMJ je prototyp mý práce, pøesnì jak øíkáš, málo podlepené, sbírám zkušenosti.
JJ, pøesnì podle tohodle manuálu koukal sem je to dobøe nakreslené, šlo by to a podle toho bych to zkusil, nu co, èas na to mam, tak proè to nezkusit, obrovštìjší problém je sehnat hezkej kovovej hák na jeøáb, a v Nìmecku pøijde na 15 eur :(

B@F     8. 12. 2008 (x)
Zdar,
nìjak se ti to vlní, asi málo podlepuješ ;-).
LG 1750... myslíš tuhle pøíšeru?
http://www.liebherr.com/at/en/products_at.asp?menuID=106082!1080-0
Nevím, na vystøihovánku jsem zatím nenarazil a vypadá to, že autor LTMka už nic dalšího nechystá. Podle tìch výkresù, co na stránce Liebherru mají ke stažení, by nemìl být problém dát model do kupy od nuly, ale bylo by to strašnì moc práce - všechny ty rozebírací souèásti, podsestavy a tak... já bych do toho asi nešel :-].
Každopádnì pøeji hodnì zdaru!

david     8. 12. 2008 (x)
Zdravím,
nejsem modeláø, ale to LTMko mì chytlo. Je to sice praseèina, ale tak sem zaèáteèník http://img75.imageshack.us/my.php?image=pc080008nx3.jpg
Mam dotaz, nebyla by vystøihovánka nebo model: Liebherr LG 1750? docela rád bych to zkusil až dodìlám tento, pøedem díka za odpovìï!

B@F     28. 11. 2008 (x)
Pøesnì na tohle se nìkdo ptal tady:
http://www.papirovemodelarstvi.cz/forum/viewtopic.php?t=3510
a dostal i pøesnou odpovìï. Já v Brnì nebydlím, takže podrobnìjší informace bohužel neposkytnu.

Ing. Zdenìk Vrátný     28. 11. 2008 (x)
Prosím o sdìlení, kde lze modely staveb a lodí koupit v Brnì. Pìkný den

Luclac     27. 3. 2008 (x)
Díky za možnost stažení "Programu pro výpoèty rozvinutí komolých kuželù", výborný program vyhovující pøesnì mým požadavkùm.

B@F     16. 5. 2006 (x)
Diky za upozorneni, opraveno.

stoper     8. 5. 2006 (x)
Chcem upozornit tvorcu tejto stranky, ze model tvojho tyrrelu od Pana Vyskovskeho nie je jeho prvy model formule, Prva je Ferrari 312-T2 Nikiho Laudu.

stoper     4. 5. 2006 (x)
Dakujem velmi pekne.

 

zobrazit star pspvky
Reklamy:
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Staí si k jedné z tchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 K!
Objednat